HOME 제품소개 냉연강판 고탄소강 및 특수강 분류
냉연강판
세계최고의 냉연특수강 전문기업 동국산업
Classification Symbol
KS GB JIS DIN BS SAE/AISI
High Carbon
Steel Strip
(JIS G 3311)
S30CM 30 S30CM Ck30 - 1030
S35CM 35 S35CM Ck35 - 1035
S45CM 45 S45CM Ck45 - 1045
S50CM 50 S50CM Ck50 - 1050
S55CM 55 S55CM Ck55 - 1055
S60CM 60 S60CM Ck60 CS60 1060
S65CM 65 S65CM Ck65 - -
S70CM - S70CM - CS70
1070
S75CM - S75CM Ck75 - 1074
S85CM - S85CM - CS80 1084
- - - - - 1552
Carbon Tool Steel Strip 
(JIS G 3311)
SK2M(SK120M) T12 SK2M C125W2 BW1C -
SK3M(SK105M) T10 SK3M C105W2 BW1B 1095
SK4M(SK95M) - SK4M - - 1086
SK5M(SK85M) - SKS5M - - -
SK6M(SK75M) - - - - -
SK7M(SK65M) - - - - -
SK5M Mo T8 SK5M - - -
SK2M Cr4 - SK2M Cr4 - - -
Alloy Tool Steel Strip
(JIS G 3311) 
SKS2M - - - - -
SKS5M - SKS5M - - -
SKS7M - - - - -
SKS51M - SKS51M - - -
Nickel Chromium
Steel Strip
(JIS G 3311)
SNC415M - SNC415M - - -
SNC631M - SNC631M - - -
SNC836M - SNC836M - - -
Nickel Chromium
Molybdenum
Steel Strip
(JIS G 3311)
SNCM220M - SNCM220M - 805A20/805M20 8615/8620
Manganese Steel Strip
(JIS G 3311)
SMn433M - SMn433M - 120M36/150M36 1536


Chromium Molybdenum
Steel Strip
(JIS G 3311)
SCM415M 15CrMo SCM415M 15CrMo 1502-620 -
- - - 16MnCr5M - -
SCM420M - SCM420M   708M20 -
SCM430M - SCM430M - 708A30 4130
SCM435M 35CrMo SCM435M 34CrMo 708A37/709A37 4135
SCM440M - SCM440M 42CrMo4 708A40/709M40 4140/4142
Spring Steel Strip
(JIS G 3311)
SUP6M - SUP6M - 250A53 -
SUP9M - SUP9M 55Cr3 527A60 -
SUP10M 50CrV4 SUP10M 50CrV4 En47 6150
- 51CrV4 - 51CrV4 - -
- 58CrV4 - 58CrV4 - -